Menu
Bán hàng: 0813 003388 - Kĩ thuật: 028 6688 3388 Bán hàng: 0813 003388
Kĩ thuật: 028 6688 3388

Tài khoản đăng nhập hãng xe Ford

Đặt hàng nhanh chóng

Mô tả

– Phần lớn các dòng xe ô tô hiện nay điều yêu cầu đăng nhập tài khoản  trong quá trình cài đặt và coding.

– Những Account này rất khó mua hoặc không thể mua được vì một số không đạt điều kiện của nhà sản xuất.

– Nếu mua được thì giá thành thì không hề rẻ. nên việc mua tài khoản của một hãng xe sử dụng cho Garage rất tốn kém và khó có khả năng hoàn vốn.

– Với tiêu chí cung cấp giải pháp hoàn thiện cho các Garage sửa chữa ô tô Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô cung cấp dịch vụ cho thuê tài khoản đăng nhập khi cài đặt và coding với dòng xe Ford.