Menu
Bán hàng: 0813 003388 - Kĩ thuật: 028 6688 3388 Bán hàng: 0813 003388
Kĩ thuật: 028 6688 3388

Thiết bị reset túi khí và sửa chửa đồng hồ Iprog+

  • thiet-bi-ho-tro-reset-hop-tui-khi-Ipro-Plus-3
  • thiet-bi-ho-tro-reset-hop-tui-khi-Ipro-Plus-V87-2
  • thiet-bi-ho-tro-reset-hop-tui-khi-Ipro-Plus-3
  • thiet-bi-ho-tro-reset-hop-tui-khi-Ipro-Plus-V87-2

Mô tả

Thiết bị reset túi khí và sửa chửa đồng hồ Iprog+ – Các chức năng bao gồm túi khí,đồng hồ... Xem chi tiết

Giá

Số lượng

- +

Tổng cộng

Đặt hàng nhanh chóng

Mô tả

Thiết bị reset túi khí và sửa chửa đồng hồ Iprog+

– Các chức năng bao gồm túi khí,đồng hồ táp lô, radio xe, ecu, eeprom, immo, mcu.

– Và các chức năng đặc biệt khác như tắt: dpf,chuyển đổi  MIL thành KM, PINABS, PINCODE SMATRA3, PINCODE SENSOR SPEED LIMIT, ODO Adjust, Fujutsu, Microchip, Motorola, Motorola912EN, NECV850, BLR, CAN, CRC_Cript, ibutton, sd_unlocker, test etc v.v.

Danh sách chức năng chi tiết của IProg + Programmer:

– Làm việc với đồng hồ taplo trên xe bằng đầu nối OBDII.

– Làm việc với đồng hồ taplo ngoài xe thông qua bộ đầu nối.

– Mở khóa máy ghi âm.

– Sửa chữa (IMMO, Transponders), sao chép, chuẩn bị, mở khóa.

– Làm việc với IMMO-Key Auto .

– Sửa chữa phần túi khí, xóa dữ liệu va chạm.

– Chuyển số đồng hồ đọc từ dặm sang km.

– Đọc và ghi bộ vi xử lý và bộ xử lý được sử dụng trong ô tô.

– Loại bỏ bộ lọc hạt .

– Làm việc với các hệ thống liên lạc nội bộ.

– Realign Pin cod (một số thương hiệu).

– Số bảng điều khiển, tập lệnh đầy đủ số cơ sở.